Firma Maat Consulting Usługi doradcze w zarządzaniu Fundusze Unii Europejskiej Klastry Zespół Klienci i referencje Kontakt

Maat Consulting

Maat Consulting to firma doradcza oferująca usługi dla przedsiębiorstw i instytucji. Specjalizujemy się w usługach doradztwa strategicznego oraz finansowego.

Maat Consulting działa na rynku od 2004 roku. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem: audyty i analizy koncepcji biznesowych, badania rynku, przygotowanie biznes planów, kontroling strategiczny i finansowy.

Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej. Środki pozyskane to już ponad 100 milionów PLN, w tym w ramach obecnej perspektywy finansowej UE 2014-2020 – 25,5 miliona PLN. Naszą specjalnością są projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne.

Doradzamy w zakresie tworzenia i zarządzania klastrami. Oferujemy wszechstronne doradztwo w tym zakresie obejmujące analizę możliwości organizacji klastra, ocenę potencjału, opracowanie strategii klastra oraz benchmarking i audyty w metodologii ESCA (European Sekretariat for Cluster Analyses).

Co nas wyróżnia

 • Multi-sourcing consulting model – korzystamy z wiedzy i doświadczenia osób i przedsiębiorstw specjalizujących się w danym zagadnieniu, dobieramy zespoły optymalnie do potrzeb klienta, współpracujemy z szeroką gamą ekspertów z różnych dziedzin.
 • Deep industry & client insight – dysponujemy długoletnim doświadczeniem w branży doradczej jak i praktycznymi doświadczeniami w innych branżach i sektorach – telekomunikacji, IT, energetyce, jednostkach samorządowych, przetwórstwie przemysłowym.
 • Value-adding services – nasze usługi tworzą realną wartość dla klientów.
 • Performance based pricing – duża część wynagrodzenia jakie pobieramy oparta jest o sucess fee, zależy od osiągnięcia założonych rezultatów przez klienta.

Usługi doradcze
w zarządzaniu

 • Analiza koncepcji biznesowych, biznes case, analiza finansowa projektów
 • Badania rynku – analiza rynków w Polsce i zagranicą, badania desk research, badania pierwotne metodą CATI, CAWI lub PAPI, analiza rynku, prognozy wielkości i rozwoju rynku.
 • Biznes plan.
 • Strategia rozwoju.
 • Strategia internacjonalizacji.
 • Modele i prognozy finansowe – dynamiczne modele prognostyczne w MS Excel, prognozy finansowe – wielkości przychodów i kosztów, prognozy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw,
 • Kontroling strategiczny – wdrażanie strategii, koncepcje systemu oceny efektywności i wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem, dobór mierników efektywności.
 • Kontroling finansowy: budżetowanie, analizy rentowności, modelowanie finansowe, analiza wskaźnikowa.
 • Wycena przedsiębiorstw i projektów: metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.

Fundusze Unii Europejskiej

 • Poszukiwanie źródeł finansowania projektów
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Biznes Plan
 • Studium Wykonalności
 • Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu: audyty, analizy, procedury.

Klastry

 • Ocena potencjału klastra
 • Organizacja klastra – optymalizacja formy działalności, dokumentacja
 • Strategia klastra
 • Strategia internacjonalizacji klastra
 • Audyt ESCA
Zespół Maat Consulting

Łukasz Wielec

mgr. zarządzania, MBA

Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstwa, analiz rynku i funduszy Unii Europejskiej

person
 • Od 2004r prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego – specjalizuje się w tworzeniu biznes planów, analiz finansowych i strategicznych oraz projektach związanych z funduszami UE. Autor ponad 50 wniosków dofinansowanych ze środków UE (projektów inwestycyjnych, B+R). Środki pozyskane w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 – 25,5 M PLN, w poprzednich perspektywach ponad 70 M PLN.
 • Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów. Magister Zarządzania i Marketingu SGH w Warszawie, MBA (Szkoła Biznesu PW). Autor poradnika w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich „Biznes Plan dla nowopowstającego przedsięwzięcia” na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów. Magister Zarządzania i Marketingu SGH w Warszawie, MBA (Szkoła Biznesu PW). Autor poradnika w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich „Biznes Plan dla nowopowstającego przedsięwzięcia” na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów. Magister Zarządzania i Marketingu SGH w Warszawie, MBA (Szkoła Biznesu PW). Autor poradnika w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich „Biznes Plan dla nowopowstającego przedsięwzięcia” na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów. Magister Zarządzania i Marketingu SGH w Warszawie, MBA (Szkoła Biznesu PW). Autor poradnika w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich „Biznes Plan dla nowopowstającego przedsięwzięcia” na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.

Joanna Woźniak

absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość . Posiada wieloletnie doświadczenie w działach finansowych spółek w zakresie księgowości i controllingu . Od 2011 roku zajmuje się koordynacją i rozliczaniem projektów które otrzymały dofinansowanie . Dotychczas realizowane projekty w ramach: Innotech, IniTech A

POIG

 • Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
 • Działanie 6.1 Paszport do exportu
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

POIR

 • Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

RPOWM

 • Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Paweł Lisiecki

Ekspert funduszy UE

 • Ekspert w zakresie funduszy Unii Europejskiej
 • mgr Gospodarka publiczna (SGH), mgr Psychologia społeczna (SWPS)
 • 7-letnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych; 49 pozyskanych dotacji ze skutecznością 72% na przestrzeni całej działalności; sukcesy w programach RPO w wielu województwach, PO IG, NCBR, NFOŚiGW, MKiDN, Kreatywna Europa Komisji Europejskiej, NINA, NIMOZ, PFRON, M.St Warszawa; wśród klientów m.in.: Agora, Wojskowa Akademia Techniczna; 24 sukcesy w projektach informatycznych, w tym liczne o charakterze start-up.
klienci i referencje
pw