Konsultanci i współpracownicy

Paweł Lisiecki – absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; specjalista w zakresie pozyskiwania środkówPaweł Lisiecki dotacyjnych z doświadczeniem we współpracy z klientami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi uprzednio w ramach zewnętrznej firmy doradczej, obecnie w ramach własnej działalności gospodarczej i we współpracy z firmą  Maat Consulting. Dotychczas realizowane projekty: SPO RZL, PO IG, RPO, PO KL, MKiDN, NFOŚiGW, FOP. Wysoka skuteczność
w pozyskiwaniu dotacji. Wysoka elastyczność podejścia. Główni klienci: Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o., Instytut Twórczego Działania Sp. z o.o., Media Kontakt Sp. z o.o., Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, Fundacja Green Park,  Metamedia Technologies.

Maat Consulting

 

Łukasz Wielec Maat Consulting świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Firma specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansów oraz strategii przedsiębiorstw, a także w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Maat Consulting współpracuje z szeroką gamą doświadczonych konsultantów i współpracowników. Firma jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT.

Łukasz Wielec - właścicielŁukasz Wielec– doświadczony specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Absolwent SGH (zarządzanie i marketing). MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1997 roku pracuje zawodowo. Posiada duże doświadczenie w branży teleinformatycznej. Pracował w Exatel SA (specjalista koordynator w Biurze Polityki Kapitałowej i Finansów), TDC Internet Polska SA (kierownik działu strategii), Netia SA (starszy analityk biznesowy), ZEP-INFO Sp. z o.o. (wiceprezes zarządu).Od 2004r prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego – specjalizuje się w tworzeniu biznes planów, analiz finansowych i strategicznych oraz projektach związanych z funduszami UE.

Usługi

Maat Consulting  świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Firma specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansów oraz strategii przedsiębiorstw.

Produkty:
    Biznes plany (dokument)
    Studia Wykonalności oraz Wnioski o dofinansowanie z UE (dokument)
    Optymalizacja kosztów (dokument)
    Analizy ekonomiczno-finansowe
    Analizy rynku
    Modelowanie finansowe
    Memoranda Informacyjne
    Usługi kontrollingowe
    Programy restrukturyzacji przedsiębiorstw
    Plan rozwoju eksportu

Klienci i referencje

Główni Klienci:
    QXL Poland Sp. z o.o.
    British Telecom Poland Sp. z o.o.
    Politechnika Warszawska (referencja)
    Medcom Sp. z o.o. (referencja)
    Grupa Mediatel SA
    Lingaro Sp. z o.o. (referencja)
    Fotka.pl Sp. z o.o.
   KPMG Advisory Sp. z o.o.

Kontakt

Maat Consulting
Woronicza 76/130
02-640 Warszawa

telefon: +48 607 499 990

email: l.wielec@maatconsulting.pl